shopping online

Föreläsning om shoppingmissbruk

Med Patrik Wincent från Lyxfällan!

Patrik Wincent praktiska strategier och verktyg för att hjälpa tvångsmässiga shoppingmissbrukare att få tillbaka sin kontroll och därmed kunna få ett mer balanserat, meningsfullt och tillfredställande liv. Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare och föreläsare med många års erfarenhet kring arbeten med missbruks- och beroendeproblematik. Patrik är en populär föreläsare inom ämnen som rör sig kring beteenderelaterade beroendeproblematik som spelmisssbruk, dataspel mobilmissbruk, internet och sociala medier.

Shop til you drop bokomslag
Lär dig om shopping och beroende

Shoppingberoende går att jämföra med andra typer av beroenden och kan få ödesdigra konsekvenser. Tack vare program som Lyxfällan har många fler blivit medvetna om detta nya fenomen som är en bieffekt av vårt konsumtionssamhälle.

Många shoppar för att dämpa ångest:

  • Känslan av upprymdhet efter att ha shoppat är inte olikt en spelmissbrukares upplevelse.
  • Personen upplever en känsla av eufori och tillfredsställelse.
  • Ju mer man handlar, desto större kick .
  • Låg självkänsla
  • Få hälsoproblem

 

Boka föreläsning

”En föreläsning som ligger helt rätt i tiden och som får en att reflektera över både samhällets och min egen inställning till shopping som ett missbruk. Känner igen alla signaler som Patrik talar om och kommer att ta med mig den här föreläsningen under lång tid framöver. Rolig, lärorik och spännande. ”

Lena

Företagare, Örebro